Küldetésnyilatkozatunk

1. Jövőképünk

„A lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, de mindenben szeretet.”

Ez a klasszikus bölcsesség, amivel iskolai közösségünk ethoszát legjobban kifejezhetjük. Ezt az elvet követve leghasznosabban akkor teljesíthetjük mindannyiunk gyermeknevelői kötelességét, ha gyermekeinkkel az életkoruknak, képességeiknek és egyéniségüknek megfelelően törődünk.   

Legyen iskolánk Budakeszi intézményeinek egyike, mely a település mintegy háromszáz éves oktatási hagyományaira épül. Jelentsen olyan választási lehetőséget, színfoltot városunk alapfokú nevelés-oktatási rendszerében, mely

a gyermekeink fejlődésének és jövőjének záloga.

Legyenek gyermekeink nyelveket jól beszélő, szilárd erkölcsi alapokkal rendelkező, tisztességes, tevékeny és egészséges felnőttek, családjukat szerető szülők, a fenntartható jövő társadalmának értéket teremtő, a saját álmaikat megvalósító, felelősen gondolkodó és cselekvő polgárai.

2. Céljaink

„…a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat.”

(J. W. von Goethe-nek tulajdonított aforizma)

3. Pedagógiai hitvallásunk

„Minél jobban ismerjük a gyermeket, annál jobban megértjük, minél jobban értjük, annál inkább szeretjük, s így annál hatékonyabban tudjuk majd nevelni.”

(Nagy László)
  • Valljuk, hogy a nevelésben a legfontosabb a szeretet, mely nélkül nem lehet, nem szabad gyermekekkel bánni sem szülőként, sem pedagógusként.
  • Hisszük, hogy küldetésünk a minden gyermekben rejlő adottságok, a tehetség megtalálása és gondozása.
  • Odafigyelünk a gyermekek személyiségéből fakadó, egymástól eltérő, különböző szintű képességeik fejlesztésére, mert csak így tudjuk számukra az esélyegyenlőséget
  • Ezért olyan nyugalmas, támogató, alkotó és szemléletformáló iskolai légkör kialakítására és biztosítására törekszünk,
  • Valljuk, hogy a hatékony és szeretetteljes nevelésben a szülőkkel, mint gyermekük „személyes szakértőivel”, egymást segítő, „szövetséges” társak vagyunk, ezért
  • Úgy gondoljuk, hogy
Mi, a Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógusai és munkatársai a növendékeinkkel és a szüleikkel közösen együttműködve, a kölcsönös megbecsülés és tisztelet, az egymás iránt érzett felelősség jegyében kívánjuk végezni munkánkat. Ennek során szemünk előtt tartjuk a goethe-i gondolatot, mely szerint
„ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, ezzel visszatartod őt a fejlődésében, de ha olyannak látod, amilyenné lehetne, ezzel előre segíted őt az életútján.”
WudiSuli | Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola

Elérhetőségeink

Titkárság: Ritterné Nagy Barbara
  • 2092 Budakeszi, Knáb János utca 60.
  • +36 20 327 5858
  • titkarsag@wudisuli.hu

Ügyintézés

Telefonos információ:
minden nap: 8.00-15.30

Titkársági fogadóóra a szülők részére:
hétfő: 8.00 – 17:00
kedd-csütörtök: 8.00-15.00
péntek: 8.00-13.00