A Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola Házirendje

A Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola közösségeinek munkáját, iskolához való viszonyát hagyományaink és az iskolával szemben támasztott követelmények határozzák meg. Ezek a hagyományok és elvárások alakítják az intézmény értékrendjét, melyet Pedagógiai Programunk tartalmaz.

A Házirend ezen értékrend szerint, a tanulói jogok gyakorlásának, a kötelezettségek végrehajtásának módját, az elvárt viselkedés szabályait tartalmazza, a Köznevelési törvény felhatalmazása és a nevelési-oktatási intézmények működését szabályozó rendeletek előírásainak alapján. A házirend ismerete és előírásának betartása az iskolához való tartozás alapfeltétele.

WudiSuli | Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola
Legfrissebb híreink
Korábbi hírek
Elérhetőségeink
Titkárság: Gebei Éva
  • 2092 Budakeszi, Knáb János utca 60.
  • +36 20 327 5858
  • titkarsag@wudisuli.hu