Aktuális étkezési tájékoztató

ÉTKEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2022/23. TANÉV

Tanulók adatai

A 2022/23-as tanévre a kitöltött igénylőlapok illetve nyilatkozatok alapján állítjuk be a tanulók étkezési státuszát. Aki még nem küldte vissza az igénylőlapot vagy a nyilatkozatát, mielőbb tegye meg. Aki nem töltött ki igénylőlapot az „nem étkező” státuszt kap és nem tud szeptemberre étkezést rendelni. Amennyiben mégis igényelnek, vagy egyéb kérésük van, kérjük ezt az etkezes@wudisuli.hu címen emailben jelezzék.

Kérjük a Szülői adatoknál szíveskedjenek megadni a hiányzó mezőket. A lakcím kötelező adat, mert ennek hiányában nem tudjuk kiállítani a számlákat! Szívesen vesszük, ha megadnak telefonos elérhetőséget is, mert sürgős esetben úgy gyorsabb a kommunikáció.

Rendelés

Az étkezések összetételét (reggeli – ebéd – uzsonna) jelenleg csak mi tudjuk módosítani a rendszerben és csak hónapfordulóra történhet a változtatás. Kérésükre beállítjuk a kívánt értékeket. Ez vonatkozik az új megrendelésekre is. Igény esetén e-mailben jelezzék, milyen típusú étkezést kérnek a következő hónaptól. A rendszerben beállítjuk és megtörténhet az étkezés megrendelése (tehát még a megrendelés előtt kell jelezni). A rendszerben eddig nem szereplő gyermek esetén a Szülőnek, az általa megadott email címre regisztrációs levelet küldtünk a belépési adatokkal. Jelen tanévben választható étkezési típusok R+E, E+U és R+E+U. Tehát megszűnik a csak reggeli, vagy csak uzsonna rendelés lehetősége. Amennyiben nem kérnek étkezést a következő hónapra, azt is jelezni szükséges.
Minden hónap 1-20. napjai között van lehetőségük a Szülőknek a következő hónapra vonatkozó étkezés igénylésére a szülői portálon. Ugyanis ekkor készül a számla és csak ebben az esetben történik meg az étkezés megrendelése a konyhától. A megrendelés a Szülők feladata. Amennyiben nem teszik meg, abban az esetben nem tud gyermekük étkezni a következő hónapban! Az iskola, a konyhától csak azoknak a gyermekeknek igényel étkezést, akiknek a szülők rendeltek az adott hónapra. Kérjük a fizetési határidőig a számlákat kiegyenlíteni szíveskedjenek. Tehát az étkezési díj előre fizetendő! Kérjük, akinek hátraléka van, mielőbb rendezze. A hátralékokról is rendszerüzenetet küldünk. Kérjük, ezeket is olvassák el, és rendezzék a tartozást. Átutaláskor nem jelenik meg az összeg azonnal a rendszerben, csak könyvelés után látszódik, ez néhány napot vesz igénybe. Bankkártyás fizetés esetén szinte azonnal látható a tranzakció.
A lemondások elszámolása a következő havi számlából történő levonással egyenlítődik ki. Számlát csak a teljes hónapra lehet kiállítani. Tehát csak bizonyos napokra nem lehet számlát készíteni, és a teljes havi összeget előre szükséges befizetni. A nem kívánt napokat minden hónapban, a lemondási szabályoknak megfelelően kérjük, a rendszerben rögzíteni szíveskedjenek. A befizetésekről szóló számlákat minden szülő a saját online fiókjából tudja letölteni és kinyomtatni.
Aki cég nevére szeretné kérni a számla kiállítását, ezt külön jelezze felénk az etekezes@wudisuli.hu email címen, a cég adatainak (név, cím, adószám) megadásával. Ezt csak mi tudjuk rögzíteni és módosítani a rendszerben.
Azoknak is meg kell rendelni online az étkezést, akik a vonatkozó kedvezmények miatt ingyenesen vehetik igénybe azt. Ez esetben a rendszer nullás számlát fog kiállítani, de ez jelenti az étkezés megrendelését. Ezen kívül a lemondásokat is kérjük, hogy rögzítsék a rendszerben.

A-B menü

Bevezetésre kerül a menüválasztás lehetősége. Az A és B menü közül a döntést az étlapok segítik, melyek linkje a programból elérhető. Ugyanúgy, mint az étkezési típus, havonta egyszer változtatható, ezt megrendeléskor szükséges megadni. Tehát egész hónapra szól, nincs lehetőség napi szinten válogatni az ételek között a gyermekek egészséges táplálkozása érdekében. Az étlapok továbbra is a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet értelmében kerülnek kialakításra. Továbbra is csak azok a gyermekek étkezhetnek az iskolában, akiknek a szülei időben leadták a rendelést és csak azt a menüt kaphatják, ami be van állítva számukra.

Kedvezmények

A kedvezmény nem automatikus, hanem kérelemre indul, attól a hónaptól amikor benyújtották az igazolásokat és csak az adott tanévre vagy meghatározott időtartamra szól (Tehát a nagycsaládos kedvezményt is minden éveben újból igényelni szükséges.)
100 % kedvezményt csak RGYK vagy nevelésbe vett gyermekek esetén biztosít a törvény.

Továbbá 100 % kedvezmény 149/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet alapján az Ukrajnából menekült családok gyermekeinek adható, a kérelem benyújtásától számított 6 hónapig a menekült státusz igazolásával.
50 % kedvezmény vonatkozik a 3 vagy több gyermeket nevelő családok gyermekeire. Továbbá 50 % kedvezmény a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekekre, de itt a testvérekre nem, csak az érintett gyermekre vonatkozik.

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igényléséhez szükséges a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 17-18. § -a alapján előírt igazolások:

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén:

 • 8. melléklet szerinti nyilatkozat

 • és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló hatósági határozat

  2. Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság:

 • 8. melléklet szerinti nyilatkozat

 • és a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontja alapján a gyermek nála történő elhelyezéséről rendelkező határozat

  3. Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén:

– 8. melléklet szerinti nyilatkozat és a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata

 • 8. melléklet szerinti nyilatkozat és a szakorvosi igazolás

 • 8. melléklet szerinti nyilatkozat és a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye

  4. Családjában három- vagy több gyermeket nevelnek:

– Nyilatkozat a közös háztartásban élő gyermekek számáról 6. melléklet nyilatkozat

149/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel adható kedvezményhez – a menedékesként elismerését kérő, vagy az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én, vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár gyermek, tanuló ellátásáról gondoskodik, kérelme alapján a tanuló ingyenes gyermekétkeztetés igénybevételére jogosult a kérelem benyújtásától számított 6 hónapig.

A kedvezményhez eloőírt igazolások:

 • Menekült státusz igazolása, dátum szerinti megfelelés

 • Ukrajnai lakcím igazolása

  A fent felsorolt kedvezményeket, valamint a speciális étkezést alátámasztó dokumentumokat minden tanévben újra be kell nyújtani, ezért kérjük az érvényes igazolásokat (a folyamatos feldolgozás és a megrendelés lehetőségének érdekében kérjük ezeket is 2022. júl. 30-ig, de legkésőbb aug. 15-ig) megküldeni szíveskedjenek. Csak akkor tudjuk (év közben is

folyamatosan) biztosítani a kedvezményt vagy a speciális étkezést, amennyiben lejáratkor megküldik az új, érvényes igazolásokat.

Diéta

Speciális étkezésre is van lehetőség (diéta). A Szolgáltató jelenleg a 14 alap allergén-csoport kombinációjából adódóan több, mint 30 féle diétás és speciális igényt tud kielégíteni. Amennyiben gyermekének szeptembertől ilyen típusú étkezést szeretne, kérjük küldjék meg nekünk az erről szóló orvosi igazolást az etkezes@wudisuli.hu címre. Továbbítjuk az étkeztető cég Dietetikusának, aki előírja a diétát vagy a speciális étkezést. Kedvezmény diétás étkezésre csak abban az esetben jár, ha fentiek alapján igazolják a tartós betegséget is. A speciális étkezés ára jelenleg megegyezik a normál étkezés árával, nem számolunk fel többlet költséget. A diéta lemondása és normál étkezésre való visszatérés csak (gyógyult státuszú) orvosi igazolással igényelhető. Bizonyos speciális (pl.: vallási alapon történő) étkezéseket szülői igazolás alapján elfogadunk.

Túlfizetések, tartozások

Az előző tanévről maradt túlfizetések nem vesznek el. A szeptemberi számlából levonásra kerülnek. A tanév végén igyekeztünk rendezni ezeket a tételeket, távozó tanulóknak a fennmaradó összegek visszautalása folyamatban van. Kérjük az esetleges hátralékok megfizetését, erről az érintetteknek már több fizetési felszólítást küldtünk.

SimplePay

A SimplePay a bankkártyás fizetés lehetősége. A honlapon megtalálható felhasználói segédlet pontosan leírja mi a teendő az online fizetési felületen. A fizetési felület reszponzív, tehát okostelefon és tablet nézetre is optimalizált, így a felhasználók bárhol-bármikor kényelmesen elvégezhetik a fizetési folyamatot. Amennyiben hiba esetén nem működik a kártyás fizetés, a korábbi átutalásos fizetés lehetősége továbbra is fennáll, megrendeléskor választható, milyen módon szeretnék rendezni a számlát (de a Wudisuli számlájára szükséges utalni).
A kártyás fizetésre az OTP Mobil Kft. által fejlesztett és üzemeltetett SimplePay online bankkártya elfogadási megoldást vezettük be. A rendszer online bankkártya elfogadást biztosít maximális biztonság mellett, hiszen a folyamatosan szigorodó jogszabályi környezethez is igazodni kell. A különböző biztonsági faktorok beépítésével az egyre fejlettebb kártyacsalási módszereket is kivédi. A kártyabirtokosok számára az internetes fizetés díjmentes.
A kártyás fizetésnél csak normál kártyás fizetés választható, itt az azonnali átutalás nem, mert úgy a fizetett összeg és a megrendelés ténye nem kerül be a rendszerbe.
Átutalásos megrendelésre a továbbiakban is lehetőség van. Részletes leírás a felhasználói segédletben található az iskola honlapján.

Lemondás

Az étkezést a szülői portálon szükséges lemondani, minden munkanap 8:30-ig van rá lehetőség a következő munkanaptól és csak teljes nap mondható le (tehát az adott napot, vagy visszamenőleges napokat, vagy az egyes étkezéseket külön nem lehetséges lemondani).
Amennyiben rendszerhiba esetén nem működik a portál, akkor a határidőt betartva írják meg nekünk az etkezes@wudisuli.hu címre, és rögzítjük.
Csoportos lemondást (egy egész osztály egyidejű lemondását) csak az iskolától tudjuk elfogadni, szülői kérésre nem áll módunkban teljesíteni.

Befizetési információk

Átutalás vagy személyes befizetés esetén az OTP BANK – Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola számlájára várjuk a számlán feltüntetett összeget.
Számlaszám: 11742348-15844899

Közlemény: kérjük feltüntetni a tanuló nevét és osztályát, mert csak így azonosítható a tétel. Más adatra nincs szükség. Ezen kívül kérjük, hogy a fizetési értesítőben ill. a számlán megadott pontos összeg kerüljön utalásra.

Árak

Az A és B menü ára megegyezik, továbbá a D, mint diétás (speciális) menüért is ugyanennyit szükséges fizetni. A szülők csak a nyersanyag árát térítik meg.

A szülők által fizetendő árak 2022.09.01-től az alábbiak szerint alakulnak:

Alsó tagozatos diákok számára (1-4. oszály)

Étkezés típusSzülők által fizetendő térítési díjak összesen
reggeli180 Ft
ebéd460 Ft
uzsonna180 Ft
Összesen820 Ft

Felső tagozatos diákok számára (5-8. oszály)

Étkezés típusSzülők által fizetendő térítési díjak összesen
reggeli200 Ft
ebéd535 Ft
uzsonna200 Ft
Összesen935 Ft

Amennyiben az étkezéssel kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, az
etkezes@wudisuli.hu emailcímen vagy a 06-20-327-58-58 –as telefonszámon tudják jelezni felénk.

Cserép-Tóth Krisztina | Gazdasági vezető

Budakeszi, 2022. augusztus 31.

Aktuális étlap

Az aktuális étlap a képre kattintva megtekinthető. (Alap Étlapok-> Általános Iskola Alsó tagozat, Általános Iskola Felső tagozat)

Étkezéssel kapcsolatos online ügyintézés - SchoolSystem

Étkezéssel kapcsolatos online ügyintézéshez kattintson a képre!
WudiSuli | Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola

Elérhetőségeink

Titkárság: Ritterné Nagy Barbara
 • 2092 Budakeszi, Knáb János utca 60.
 • +36 20 327 5858
 • titkarsag@wudisuli.hu

Ügyintézés

Telefonos információ:
minden nap: 8.00-15.30

Titkársági fogadóóra a szülők részére:
hétfő: 8.00 – 17:00
kedd-csütörtök: 8.00-15.00
péntek: 8.00-13.00