Étkezéssel kapcsolatos információ

Étkezéssel kapcsolatos online ügyintézés - SchoolSystem

Étkezéssel kapcsolatos online ügyintézéshez kattintson a képre!

Az előző évi túlfizetések rendezése

Az előző évi túlfizetések rendezésére végül az az eljárás, fog megvalósulni, hogy az Önkormányzat átadja az adatállományt, amely betöltésre kerül a rendszerünkben. Várhatóan még szeptember hónap folyamán. Amint betöltésre kerül, mindenki látni fogja az online felületén.

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020. (VII.17.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2004.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról új térítési díjat határoz meg, ennek értelmében a szülők által fizetendő térítési díjak 2020.szeptember 1-jétől a következők szerint kerültek megállapításra:

Alsó tagozatos diákok számára (1-4. oszály)

Étkezés típusNyersanyagáfaSzülők által fizetendő térítési díjak összesen
reggeli11331144
ebéd28978367
uzsonna11230142
Összesen514139653

Felső tagozatos diákok számára (5-8. oszály)

Étkezés típusNyersanyagáfaSzülők által fizetendő térítési díjak összesen
reggeli12534159
ebéd33691427
uzsonna12333156
Összesen584158742

Befizetési információ

Iskolánkban a SchoolSystem Kft. étkezési rendszere működik, iskolai étkeztető cég a Kórház- és Menzaétkeztetés Szolgáltató Kft.

Az étkezések befizetését a szülők a SchoolSystem rendszer online felületén kezdeményezhetik.

Minden hónap 1-20.-ig nyílik lehetőség a következő havi étkezés befizetésére.

Amennyiben az online rendszerbe nem tudnak belépni, kérésre tudunk étkezési előírást küldeni e-mailben.

Minden a rendszer működésével kapcsolatos észrevételt az etkezes@wudisuli.hu email címen fogadunk.

Befizetés módja

Átutalás (vagy online bakkártyás fizetés – folyamatban)

SZÁMLATULAJDONOS :  Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola

BANKSZÁMLASZÁM: OTP bank  11742348-15844899

KÖZLEMÉNY: számla száma, gyermek neve, osztálya

Lemondás

A lemondásokat elsődlegesen a szülői online felületen tudják megtenni. Akadályoztatás esetén, illetve minden étkezéssel kapcsolatos ügyben az alábbi email címre írhatnak: etkezes@wudisuli.hu, telefonszám: 06-20-327-58-58.

Reggel 9 óráig e-mailen vagy telefonon beérkező lemondásokat másnaptól tudjuk figyelembe venni.

Lemondani csak a teljes befizetett étkezési típust lehet!

Kedvezményes étkezés

A kedvezményes étkezéshez az alábbi dokumentumok leadása után van lehetőség, tájékoztató a normatív nyilatkozat kitöltéséhez és az elbíráláshoz szükséges kötelezően benyújtandó dokumentumok leadásához.

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igényléséhez szükséges a Gyvt. végrehajtásáról szóló 328/2011. (XII.29.)

 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén:
  • 8. melléklet nyilatkozat és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló hatósági határozat.
 2. Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság:
  • 8. melléklet nyilatkozat és a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontja alapján a gyermek nála történő elhelyezéséről rendelkező határozat.
 3. Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén:
  • 8. melléklet nyilatkozat  és a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata,
  • 8. melléklet nyilatkozat  és a szakorvosi igazolás,
  • 8. melléklet nyilatkozat  és a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.
 4. Családjában három- vagy több gyermeket nevelnek:
  • Nyilatkozat a közös háztartásban élő gyermekek számáról 8. melléklet nyilatkozat és:
   • MÁK határozat vagy,
   • bankszámlakivonat vagy,
   • postai kifizetési utalvány,
  • melyen szerepel a kapott családi pótlék 2020. júliusi vagy augusztusi dátummal ellátott összege,
  • illetve, ahol a harmadik gyermek főiskolai, egyetemi nappali tagozatos jogviszonyát teljesíti szükséges.

Figyelem:
A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése szerint a gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni!
A Gyvt. 151. § (6) alapján a normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
Nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. [Gyvt. 151.§ (8)]
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint a család egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
Ugyan ez a törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja határozza meg a közeli hozzátartozó fogalmát:

 • a házastárs, az élettárs,
 • a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
 • korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
 • a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.

Étkezéssel kapcsolatos online ügyintézés - SchoolSystem

Étkezéssel kapcsolatos online ügyintézéshez kattintson a képre!
WudiSuli | Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola
Elérhetőségeink
Titkárság: Gebei Éva
 • 2092 Budakeszi, Knáb János utca 60.
 • +36 20 327 5858
 • titkarsag@wudisuli.hu
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE