„Felkészülni, Vigyázz, Kész…….WudiSuli!!!”

WudiSuli | Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola
WudiSuli | Gölcz Mira intézményvezető

Rajtvonalhoz ért a Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola, vagyis a WudiSuli és alig várja, hogy 2020. szeptember 1-én több mint 300 diákkal elstartoljon a tanév és a Budakeszin élők egy régi vágya valóra váljon.

Az elmúlt egy évben több fórumon, médiafelületen és szülői értekezleten követhettük az új iskola alakulásának folyamatát.  Budakeszi Város Német Önkormányzata az intézményalapítás előkészítő feladataira egy szakmai munkacsoportot hozott létre. Meskó Gyula igazgató jelölt váratlan betegsége miatt a BVNÖ új intézményvezetőt bízott meg.

Gölcz Mira asszony az iskola megbízott intézményvezetője, őt kérdeztük:

Ha röviden össze kellene foglalnia a WudiSuli nevelési programjának központi gondolatát, hogyan fogalmazna?

A gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat…”

Feladatunk, megmutatni gyermekeinknek a gyökereinket, melyek a keresztény-európai, a nemzeti és a helyi települési hagyományok – az arculatunkat meghatározó hazai német nemzetiség – értékeit közvetítve tartást és kötődést biztosítanak. Emellett adjunk gyermekeinknek szárnyakat is, amelyek lehetőséget nyújtanak nekik új utakat megismerni, felfedezni, bejárni.

Erre utal a WudiSuli elnevezés is: első fele utal Budakeszi német gyökereire – Budakeszi-Wudigess –, második fele az iskola szó gyerekek által használt játékos változata. 

Koncepciójuk szerint egy „előiskolai” szakaszt is terveznek, a Takabarka Óvodában évek óta sikeres Hans Hase program bevezetésével?

A Tarkabarka-Kunterbunt óvodában évek óta bevezetett és jól működő “Hans Hase” előiskola-program mind módszertani, mind az iskolai szocializáció szempontjából sikeres kezdeményezés, a Goethe Intézet legfrissebb korai idegennyelvvel foglalkozó kutatásain alapszik. Az óvodai foglalkozások jó alapot teremtettek ahhoz, hogy a gyermekek Hans Hase kalandjain keresztül, iskolánk alsó tagozatán is játékos formában tovább gyarapítsák nyelvi ismereteiket. Hans Hase, a játékos, kedves nyúl segítségével megkönnyíthetjük tanulóink számára az óvoda-iskola közötti átmenetet.

Honnan érkeznek az új iskolába jelentkező tanulók?

Az új iskola beiskolázási körzete Budakeszi közigazgatási területe. A szülők számára ezzel ténylegesen intézményválasztási lehetőség nyílik meg.

Induló iskolánkba a Széchenyi István Általános Iskola német nemzetiségi tagozatos tanulói kérték átvételüket.

Hány tanulója ill. tanuló csoportja lesz az új intézménynek?

Az első évfolyamon 65 gyermek kérte átvételét iskolánkba. Mivel a köznevelési törvény ezt lehetővé teszi, a fenntartó egyetértésével szeptember 1-jén három első osztály indul. Másodiktól nyolcadik évfolyamig megtartjuk az eddigi osztálybesorolásokat, így összesen 13 osztályunk kezdi meg a tanévet.

Milyen összetételű lesz a nemzetiségi iskola tantestülete?

A nevelőtestület bázisát a SZIA nemzetiségi osztályaiban tanító pedagógusok jelentik, akik nyilatkozatban fejezték ki csatlakozási szándékukat. Néhány pedagógus pedig pályázat útján került a testületbe.

Milyen szempontok szerint történt a Knáb János utca 60. szám alatti iskolaépület megosztása?

A német önkormányzat és a SZIA vezetésének korábbi egyeztetései alapján körvonalazódott egy közös javaslat az épület használatának megosztására.  Budakeszi Város Önkormányzata, mint tulajdonos és az Érdi Tankerület, mint fenntartó és vagyonkezelő felé együttesen képviseljük a terveket.

Sem az országban sem a környékünkön nem példa nélküli, hogy két külön fenntartásban levő köznevelési intézmény működik egy iskolaingatlanon belül.

Településünkön ez komplikált és kritikus terület, hiszen budakeszi oktatása évek óta görgeti maga előtt az épülethiány/teremhiány problémáját. Mivel nagy örömünkre minden évben egyre nő a gyermeklétszám, így az Árpád Fejedelem téri új iskolaépület sem oldotta meg ezt a gondot. Ezt a kérdést természetesen minden fenntartó és vezető fontosnak értékeli.

Az említett döntéshozókkal közösen az iskolaközösségek érdekeit optimálisan szolgáló megoldásra törekszünk.

Hogyan gondolkodnak az "együttélésről”?

Ebben a kérdésben a fő szempont, mint a jó házasságban, megtalálni a kompromisszumokat. A SZIA és a német iskola működésében a közös épületből, mint adottságból fakadóan sok csatlakozási pont lesz, pl. a csengetési rendet, a közös használatú tornatermet, az ebédlőt, többcélú termet, földszinti aulát, az iskolaudvart illetően. A Knáb utcai épületben eddig is több intézmény működött, mint a Mezei Mária Alapfokú Művészeti Iskola, ill. a Czövek Erna Zeneiskola. A „közös tető alatti” pedagógiai munka az intézmények közötti kapcsolatokat erősíti. Ez nekünk is célunk, mert meggyőződésünk, hogy csak a harmonikus „együttélés” válik az épületben tanuló gyermekek javára.

Hogy állnak az előírások szerinti nyári karbantartási munkákkal?

Szeptember 1-jén az új iskola az intézményi működés megkezdéséhez minden engedéllyel, a szükséges a személyi és tárgyi infrastruktúrával rendelkezik. A fenntartó német önkormányzat és a Schulteam egész nyáron dolgozott az iskolakezdés feltételeinek biztosítása érdekében.

A legnagyobb gondot jelenleg nem az egyébként is nagy mennyiségű, sokrétű és szerteágazó adminisztratív és szakmai feladatok jelentik, hanem a Covid-19 vírus okozta bizonytalan és percről-percre változó helyzet.

A fenntartó német önkormányzat a biztonságos tanévkezdés érdekében, kiemelten a higiéniás szempontokat szem előtt tartva, a tulajdonossal és a vagyonkezelővel egyeztetve végezte a nyári munkálatokat, amelyek fedezetére sikeresen igényelt állami támogatást. Ennek keretében valósulhattak meg kisebb belső átalakítási-, tisztasági festési munkák és a mellékhelységek egy részének felújítása.

A települési önkormányzat megkeresése után a német önkormányzat a tulajdonossal közösen végzi el a tornaterem sürgősségi javítási munkálatait, valamint egy nagyobb mértékű felújítás előkészítését. Nagy öröm számomra látni a két önkormányzat sikeres együttműködését a települést szolgáló közös célok elérése érdekében.

Hogyan tekint a kihívásra, egy induló nemzetiségi iskola intézményvezetői feladatainak ellátására?

Nagy várakozással tekintek az elkövetkezendő tanév elé. Pedagógus kollegáimmal karöltve szeretnénk megfelelni az iskola pedagógiai célkitűzéseinek, a modern kor oktatási elvárásainak és igyekszünk hűen képviselni a német nemzetiségi oktatást-nevelést.

Ebben a folyamatban segítségemre lesznek korábbi tanulmányaim és tapasztalataim, melyeket mint német nemzetiségi tanító és tanár szereztem a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott iskolában, intézményvezető-helyettesként, illetve doktori tanulmányaim és főiskolai oktatói munkám során. Magyarországi német származásom révén családommal a mindennapokban is ápolom a hagyományokat, szabadidőmben tánccsoportokat vezetek, nyelvjáráskutatással foglalkozom. Mindezek mellett férjem, családom támogatására is számítok, hiszen három gyermekes édesanya lévén eddig is az ő segítségükkel sikerült a magánéletet és a szakmai munkát összeegyeztetnem.

Sok erőt, lendületet és a szeretet leleményességét és sok szép eredményt kívánok a nemzetiségi iskola közösségének, fenntartónak, igazgatónak, tantestületnek, szülőknek és mindenekelőtt az iskola ifjú polgárainak, a tanulóknak!

Szabó Kinga

Comments are closed.
WudiSuli | Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola
Elérhetőségeink
Titkárság: Gebei Éva
  • 2092 Budakeszi, Knáb János utca 60.
  • +36 20 327 5858
  • titkarsag@wudisuli.hu
Ed Sport news INFO
All the latest school sport and grass roots reports on ED Sport. News, reports, analysis and more.
SEE ALL
Tweets
Please fill all required widget settings!
Contact Info
Praesent quis risus nec mi feugiat vehicula. Sed nec feugiat arcu.
  • Address Line 1
  • (123) 456 789
  • email@example.com