Étkezéssel kapcsolatos információ

Aktuális étlap

Az aktuális étlap a képre kattintva megtekinthető.

Étkezéssel kapcsolatos online ügyintézés - SchoolSystem

Étkezéssel kapcsolatos online ügyintézéshez kattintson a képre!

Az előző évi túlfizetések rendezése

Az előző évi túlfizetések rendezésére végül az az eljárás, fog megvalósulni, hogy az Önkormányzat átadja az adatállományt, amely betöltésre kerül a rendszerünkben. Várhatóan még szeptember hónap folyamán. Amint betöltésre kerül, mindenki látni fogja az online felületén.

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020. (VII.17.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2004.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról új térítési díjat határoz meg, ennek értelmében a szülők által fizetendő térítési díjak 2020.szeptember 1-jétől a következők szerint kerültek megállapításra:

Alsó tagozatos diákok számára (1-4. oszály)

Étkezés típusNyersanyagáfaSzülők által fizetendő térítési díjak összesen
reggeli11331144
ebéd28978367
uzsonna11230142
Összesen514139653

Felső tagozatos diákok számára (5-8. oszály)

Étkezés típusNyersanyagáfaSzülők által fizetendő térítési díjak összesen
reggeli12534159
ebéd33691427
uzsonna12333156
Összesen584158742

Befizetési információ

Iskolánkban a SchoolSystem Kft. étkezési rendszere működik, iskolai étkeztető cég a Kórház- és Menzaétkeztetés Szolgáltató Kft.

Az étkezések befizetését a szülők a SchoolSystem rendszer online felületén kezdeményezhetik.

Minden hónap 1-20.-ig nyílik lehetőség a következő havi étkezés befizetésére.

Amennyiben az online rendszerbe nem tudnak belépni, kérésre tudunk étkezési előírást küldeni e-mailben.

Minden a rendszer működésével kapcsolatos észrevételt az etkezes@wudisuli.hu email címen fogadunk.

Befizetés módja

Átutalás vagy online bakkártyás fizetés. A bankkártyás fizetés leírása részletesen megtalálható a honlapon az „ONLINE ÉTKEZÉSI RENDSZER-Fizetés bankkártyával” fül alatt.

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a bankkártyás fizetést részesítsék előnyben.

Utalási adatok:

SZÁMLATULAJDONOS :  Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola

BANKSZÁMLASZÁM: OTP bank  11742348-15844899

KÖZLEMÉNY: számla száma, gyermek neve, osztálya

Lemondás

A lemondásokat elsődlegesen a szülői online felületen tudják megtenni. Akadályoztatás esetén, illetve minden étkezéssel kapcsolatos ügyben az alábbi email címre írhatnak: etkezes@wudisuli.hu.

Reggel 08:30-ig e-mailen beérkező lemondásokat másnaptól tudjuk figyelembe venni.

Lemondani csak a teljes befizetett étkezési típust lehet!

Kedvezményes étkezés

A kedvezményes étkezéshez az alábbi dokumentumok leadása után van lehetőség, tájékoztató a normatív nyilatkozat kitöltéséhez és az elbíráláshoz szükséges kötelezően benyújtandó dokumentumok leadásához.

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igényléséhez szükséges a Gyvt. végrehajtásáról szóló 328/2011. (XII.29.)

 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén:
  • 8. melléklet nyilatkozat és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló hatósági határozat.
 2. Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság:
  • 8. melléklet nyilatkozat és a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontja alapján a gyermek nála történő elhelyezéséről rendelkező határozat.
 3. Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén:
  • 8. melléklet nyilatkozat  és a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata,
  • 8. melléklet nyilatkozat  és a szakorvosi igazolás,
  • 8. melléklet nyilatkozat  és a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.
 4. Családjában három- vagy több gyermeket nevelnek:
  • Nyilatkozat a közös háztartásban élő gyermekek számáról 8. melléklet nyilatkozat és:
   • MÁK határozat vagy,
   • bankszámlakivonat vagy,
   • postai kifizetési utalvány,
  • melyen szerepel a kapott családi pótlék 2020. júliusi vagy augusztusi dátummal ellátott összege,
  • illetve, ahol a harmadik gyermek főiskolai, egyetemi nappali tagozatos jogviszonyát teljesíti szükséges.

Figyelem:
A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése szerint a gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni!
A Gyvt. 151. § (6) alapján a normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
Nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. [Gyvt. 151.§ (8)]
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint a család egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
Ugyan ez a törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja határozza meg a közeli hozzátartozó fogalmát:

 • a házastárs, az élettárs,
 • a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
 • korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
 • a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.

Étkezéssel kapcsolatos online ügyintézés - SchoolSystem

Étkezéssel kapcsolatos online ügyintézéshez kattintson a képre!
Comments are closed.

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást nyújtani az intézményünkben bevezetésre kerülő étkezéssel kapcsolatos új eljárásrendről, az időszakokról és általánosságban a SchoolSystem (https://www.etkezesiszoftver.hu) szülői felület működésével kapcsolatban.

Időszakok, megrendelés/befizetés

A szeptemberi étkezést mindenkinek automatikusan megrendeljük, aki leadta az igénylő lapot, hogy milyen étkezéseket kér gyermeke számára. Szeptemberre egységesen A menü kerül megrendelésre. A megrendelésnél az elsődleges lemondásokat nem tudjuk figyelembe venni, tehát mindenkinek egész hónapot fog számlázni a rendszer. A lemondások természetesen általunk folyamatosan felrögzítésre kerülnek, amíg nem él a szülői felület, és automatikusan jóváírásra fog kerülni a következő havi megrendelésnél.

A szeptemberi rendelés/befizetés leadásával a rendszer mindenkinek egy emailt fog küldeni a fizetési kötelezettségről, amelyet még utalással tud teljesíteni, a fizetési határidő 2020.09.15. A közleménybe mindenki írja bele a gyermek nevét és az osztályt.

Ezzel egyidejűleg, kiküldésre kerül a szülők részére a belépési azonosítót is tartalmazó email. Az Osztályfőnökök mindenkit értesíteni fognak a felhasználói azonosítók kiküldésének időpontjáról, hogy tudják figyelni, mikor lehet számítani az emailre, kérjük a spam mappát is nézzék, majd meg.

Amennyiben nem érkezik meg az email, kérjük, hogy jelezzék felénk az etkezes@wudisuli.hu email címre. Mi ellenőrizni fogjuk a rendszerben jól lett e rögzítve az emailcím és újra küldjük az azonosítót. Akkor is jelezzenek felénk, ha másik email címet kérnek beállítani.

Az októberi étkezést már a szülőknek kell megrendelniük. Ki tudják majd választani az adott hónapra kért étkezések számát (reggeli, ebéd, uzsonna) és ebédnél A és B menü választására nyílik lehetőség, de az egész hónapra csak az egyik fajta menü választható. Az aktuális étlapok egy hónapra előre feltöltésre kerülnek a rendszerbe.

Az októberi étkezést 2020. szeptember 5-20. között tudják befizetni/megrendelni a szülők! A tervek szerint a szülői felületen közvetlen bankkártyás fizetés szeptember 15-től lesz elérhető, addig is az étkezés befizetés gomb megnyomása után a rendszer azonnal küldi az emailt a befizetési adatokról. Azok, akik ezt a határidőt elmulasztják a rendszertől figyelmeztető emailt fognak kapni. Amíg mindenki tökéletesen nem használja a rendszert (2 hónapig) lehetőséget biztosítunk arra, hogy további 5 napig nyitva álljon a rendszer a befizetésre.

Ezen „teszt” időszak alatt amennyiben valaki a papír alapon leadott étkezés nyilatkozat ellenére sem lépett be a rendszerbe és nem is mondta le az étkezést, annak a rendszer automatikusan megrendeli az étkezést, a fizetési határidő lejártával. Erről e-mailben értesítést fog kapni és tartozásként tartjuk nyilván felé a felmerült összeget a kifizetésig.

Fontos, hogy a tesztelési időnek kijelölt két hónap után, azaz 2020. november 1-től, nem kerül megrendelésre az étkezés a szülői befizetés hiányában, csak azt követő naptól amikortól a szülő teljesíti a rendszerben a befizetést!!!!

Fontos! Azoknak is meg kell rendelni online az étkezést, a „Étkezés befizetés” menüpont segítségével, akik a vonatkozó kedvezmények miatt ingyenesen vehetik igénybe azt. Ez esetben a rendszer 0-s fizetési értesítőt fog küldeni, de ez jelenti az étkezés megrendelését. Ezen kívül a lemondásokat is kérjük, hogy ugyan úgy jelentsék.

Novembertől az étkezési időszakok a következő hónapra, előző hónap 1-től 20-ig állnak majd nyitva, tehát november 1-20. között tudják véglegesíteni a decemberi megrendeléseket. A készülő új honlapon majd minden étkezéssel kapcsolatos információ elérhető lesz. 

Fizetés

A belépési azonosítót tartalmazó email mellékletét fogja képezni egy tájékoztató, amely leírja majd a szülői felület működését, ami egy könnyen kezelhető oldal lesz.

Röviden összefoglalva a szülői felületen a befizetés gombra kattintva akár előre is lehetőség lesz bizonyos napokat megjelölni lemondottként, amelyekről biztosan tudja, hogy nem kér rájuk étkezést. Amennyiben előre nem áll rendelkezésre ilyen információ, akkor az egész hónapot célszerű megrendelni.

Ameddig nem működik a bankkártyás fizetési mód, étkezés befizetéskor a rendszer emailt küld a pontos utalási adatokról, amit Önnek a saját banki felületéről kell elutalnia. Amint a bankkártyás fizetési rendszer üzemelni kezd, utána már csak az azonnali fizetési mód választható.

Fontos! Mindenkit kérünk, hogy utalásnál gyermekenként történjen a fizetés, ne vonják össze a testvérek részére teljesítendő összegeket, mert a rendszer így nem tudja személyekhez rendelni a befizetéseket. Ezen kívül kérjük, hogy a fizetési értesítőben megadott pontos összeg kerüljön elutalásra.

Lemondás

Az étkezési napok lemondására szintén a szülői felületen keresztül nyílik lehetőség.

A következő napi étkezés aznap reggel 9 óráig mondható le.

A lemondások a következő havi fizetésnél jóváírásként fognak megjelenni. Ez alól a szeptemberi és az októberi hónap azért képez kivételt, mert itt az augusztusi befizetés elmaradásával egy hónapon belül két befizetést kérünk teljesíteni. Legkésőbb az októberben esedékes novemberi hónap fizetésénél már látható lesz a jóváírás.

Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tud belépni a szülői online felületre, a lemondásokat 9 óráig az etkezes@wudisuli.hu emailcímen is fogadjuk, és ez esetben mi rögzítjük. A rendszer indulásánál erre természetesen számítunk, de kérünk mindenkit, hogy a későbbiekben csak nagyon indokolt esetben vegyék igénybe ezt a módszert.

Számla kiállítása

A befizetésekről szóló számlákat minden szülő a saját online fiókjából tudja majd letölteni és kinyomtatni. E-mailben nem kerülnek kiküldésre, csak külön kérésre. A számlák alapesetben a gyermek nevére kerülnek kiállításra.

FONTOS! Aki külön cég nevére szeretné kérni a számla kiállítását (pl.: cafetéria elszámolás céljából), ezt külön jelezze felénk az etkezes@wudisuli.hu emailcímen, a cég adatainak (név, cím, adószám, otp-esetén egyedi azonosító) megadásával. Ezt csak mi tudjuk rögzíteni és módosítani a rendszerben.

Nem megfelelő összegű fizetési értesítő, kedvezmény hiánya, változása

A kedvezményeket nem tudják módosítani a szülői felületen, azokat mi kezeljük! Előfordulhat, hogy valamely kedvezmény nem megfelelően került rögzítésre és emiatt magasabb összegű befizetés kerül előírásra. Ez esetben ne utalják el a tévesnek vélt összeget, hanem írjanak emailt és amennyiben jogosnak találjuk, javítjuk a kedvezményt és új fizetési értesítőt küldünk.

Amennyiben mégis befizetésre kerülnek a hibás összegek, természetesen ha e-mailben jelzik felénk, javítás után a rendszer jóváírja a megfelelő összegeket.

Kérjük, hogy amennyiben valamely kedvezményre vonatkozó jogosultság változik azt minél előbb, de legkésőbb 15 napon belül bejelenteni szíveskedjenek a már ismertetett e-mailcímen.

Amennyiben a rendszer használatával kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, az
etkezes@wudisuli.hu emailcímen vagy a 06-20-327-58-58 –as telefonszámon tudják jelezni felénk.

 

Cserép-Tóth Krisztina | Gazdasági vezető

Budakeszi, 2020. augusztus 31.

Comments are closed.
WudiSuli | Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola

Elérhetőségeink

Titkárság: Ritterné Nagy Barbara
 • 2092 Budakeszi, Knáb János utca 60.
 • +36 20 327 5858
 • titkarsag@wudisuli.hu

Ügyintézés

Telefonos információ:
minden nap: 8.00-15.30

Személyes ügyintézés a szülők részére:
hétfő-csütörtök: 9.00-13.00
szerda: 12.00-15.30