COVID-19 helyi intézkedési terv

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív Törzzsel együttműködve, intézkedési tervben foglalta össze a szükséges intézkedéseket a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről. A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

A Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskolábanaz alábbi eljárásrendet alkalmazzuk a 2020-2021. tanévben a járványügyi készenlét idején.

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉS

Az intézmény épületében alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás történik. Az iskolánk által használt területen a mosdók átalakításra kerültek, mindenhol érintésmentes kapcsolók, szappan-és kézfertőtlenítő adagolók, kézszárítók kerültek felhelyezésre.

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja!

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról! A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van!

Iskolánkban a tanítás 8.00-kor kezdődik, a gyerekeknek 7.45-ig kell az iskolába megérkezni.

A gyerekek egy beléptetési ponton érkeznek az iskolába (a sport udvar felöli alagsori bejáraton (lépcsőn) keresztül).

Elsős tanulóinkat maximum két hétig egy szülő kísérheti az osztályteremig, az épületben maszkot viselve. Kérjük a 1,5 m-es távolság betartását is!

El kell kerülni a nagyobb csoportosulásokat, tartani kell a 1,5 m-es védőtávolságot. Az iskola közösségi tereiben kötelező a maszk használata! Kérjük a kedves Szülőket, hogy gyermekük számára tegyenek naponta maszkot (lehetőség szerint pót maszkot is!) a táskába!

A tanítás után, a szülő jelzi a portásnak, hogy kiért érkezett az épületbe, ez után az ajtó előtt az udvaron köteles várakozni.

Betegséget követően mind a diákoknak, mind az alkalmazottaknak, tanároknak orvosi igazolást, kórházi zárójelentést, Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatáság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

Külső, nagyobb létszámú rendezvényekre az iskola alapértelmezésben nem szervez programokat (pl. színház-, illetve mozilátogatás).

A nagyobb létszámú rendezvények esetén be kell tartani az Operatív Törzs által maghatározott létszámkorlátokat, ezért a tanévnyitó ünnepélyünket az iskola udvarán tervezzük megtartani, és az 500 fős korlát betartása miatt azon csak tanulóink, dolgozóink, az elsős tanulók szülői vehetnek részt (legfeljebb elsős gyermekenként két felnőtt), valamint meghívott vendégeink. Eső esetén az ünnepélyt a tornateremben tartjuk meg, ahol szigorúan elsős tanulóink, szüleik, osztálytanítóik és vendégeink vehetnek részt. Felnőtteknek a maszk viselése kötelező. Magasabb évfolyamba járó diákjaink az osztálytermükben tartózkodnak tanítóik, tanáraink felügyeletével a tanévnyitó ünnepélyen.

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

A belépési pontokon, illetve az iskola területének minden folyosóján kézfertőtlenítőt helyezünk el az iskola belépési területein lázat mérünk. – Amennyiben egy gyermeknél a fertőzés tünetei észlelhetők (ha valaki megfázásos tüneteket mutat, de 37,3 fokos hőemelkedéstől mindenképp), haladéktalanul elkülönítjük, majd értesítjük a szülőt/gondviselőt, és felhívjuk a figyelmét arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát. Mindezek miatt kérjük a kisebb tanulók szüleit, hogy reggelente várják meg, amíg gyermekük belép az épületbe!

A Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola területére belépő személyek csak lázmérést követően léphetnek be.

A személyi higiénia alapvető szabályairól a tanulóknak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk a tanulók figyelmét az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.

A tanulók minden nap, csak az aznapi szükséges felszerelést hozzák be az iskolába, a tanítási idő befejeztével, termük elhagyásakor nem maradhat ott taneszköz, torna- és rajzfelszerelés, mert az osztályterem mindennapi folyamatos takarítását, fertőtlenítését ez akadályozza.

A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad,stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.

Az iskolában használt taneszközöket, sporteszközöket az előírásoknak megfelelően rendszeresen fertőtlenítjük.

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására és kézfertőtlenítésére.

Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok, keveredését elkerüljük, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az ide vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembevételével történjen.

Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik (tartós betegsége, pl. szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek), és erről orvosi igazolása van, igazoltnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő az is, ha a tanuló hatósági karanténba kerül. A tanuló ebben az esetben is részt vehet az oktatásban az osztályfőnök segítségével egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési formában.

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a szülőt/gondviselőt akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket.

8. KOMMUNIKÁCIÓ

A szülőkkel lehetőleg a mozanaplón (az intézmény hivatalos csatornáján) keresztül, szükség esetén emailben vagy telefonon tartjuk a kapcsolatot. Az első szülői értekezleten a járványügyi

előírásoknak megfelelően tartjuk a 1,5m-es távolságot, illetve kötelezően kérjük a maszk használatát!

Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, tanulóink – figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet/kell követni.

Az iskola kijelölt területén tartózkodókra egységesen érvényes az iskola aktuális járványügyi szabályrendszere, akár a német nemzetiségi iskolába járnak, akár nem.

Jelen szabályozás az éppen aktuális járványügyi szabályozás figyelembevételével változhat!

Budakeszi, 2020. szeptember 1.

Gölcz Mira

intézményvezető

A COVID-19 helyi intezkedesi terv eredeti példánya a képre kattintva olvasható el.

WudiSuli | Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola
Legfrissebb híreink
Korábbi hírek
Elérhetőségeink
Titkárság: Gebei Éva
  • 2092 Budakeszi, Knáb János utca 60.
  • +36 20 327 5858
  • titkarsag@wudisuli.hu