Pedagógusaink 2023-2024

Pedagógus neveBeosztásaOsztályaTantárgyai
Bujtor Ildikó

Molnárné Rumpl Melinda
Osztályfőnök

Napközis Nevelő
1.a
104.
terem
- Tanító, német nyelv és irodalom, német népismeret, történelem
- Tanító, ének-zene, vizuális kultúra, technika és tervezés, etika/hit - és erkölcstan
Huberné Kiss Éva

Demkó Szimonetta
Osztályfőnök

Napközis Nevelő
1.b
103.
terem
- Tanító, magyar nyelv és irodalom, matematika, vizuális kultúra, technika és tervezés, testnevelés
- Tanító, etika/hit - és erkölcstan
Illiszné Kauczky Krisztina

Tomajága Emese
Osztályfőnök

Napközis Nevelő
2.a
fszt. 03
terem
- Tanító, magyar nyelv és irodalom, matematika, hon – és népismeret, testnevelés, ének - zene
- Tanító, német nyelv és irodalom, német népismeret, vizuális kultúra, technika és tervezés
Kemény Blanka

Nagyné Tischler Krisztina
Osztályfőnök

Napközis Nevelő
2.b
fszt. 06
terem
- Tanító, magyar nyelv és irodalom, matematika, ének – zene, vizuális kultúra, technika és tervezés, etika/hit – és erkölcstan
- Tanító, etika/hit-és erkölcstan, testnevelés
Kőrösi Virginia

Tarkovács Edina
Osztályfőnök

Napközis nevelő
3.a
fszt. 04
terem
- Tanító, német nyelv és irodalom, német népismeret, magyar nyelv és irodalom, matematika, ének – zene, környezetismeret, testnevelés
- Tanító, vizuális kultúra, technika és tervezés
Kundrák Csilla

Kőrösi Annamária
Osztályfőnök és Napközis nevelő

Osztályfőnök- helyettes
3.b
fszt. 01
terem
- Tanító, tanár, magyar nyelv és irodalom, testnevelés, etika/hit – és erkölcstan
- Tanító, magyar nyelv és irodalom
Martin Andrea

Hargitai Helga
Osztályfőnök

Napközis nevelő
4.a
A 06
terem
- Tanító, német nyelv és irodalom, német népismeret, matematika, digitális kultúra
- Tanár, német nyelv és irodalom, német népismeret
Farkas Pálné

Vigassy-Bruckner Dóra
Osztályfőnök

Napközis nevelő
4.b
A 05
terem
- Tanító, magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, fejlesztés
- Tanító, dráma és színház, vizuális kultúra, technika és tervezés
Kotmayerné Egyed Anna

Tóth Judit
Osztályfőnök

Napközis nevelő
4.c
A 03
terem
- Tanító, magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, testnevelés, etika/hit – és erkölcstan
- Tanító, ének-zene, vizuális kultúra, technika és tervezés
Kimmel Krisztina

Rácz-Vince Melinda
Osztályfőnök

Osztályfőnök- helyettes
5.a
115.
terem
- Tanár, német nyelv és irodalom, német népismeret, testnevelés
- Tanár, testnevelés
Fehér Anikó

Horváth-Wenger Emőke
Osztályfőnök

Osztályfőnök- helyettes
6.a
204.
terem
- Tanár, német nyelv és irodalom, német népismeret, magyar nyelv és irodalom
- Tanár, technika és tervezés
Sinkó Lilla

Horváth-Wenger Emőke
Osztályfőnök

Osztályfőnök- helyettes
6.b
202.
terem
- Tanár, német nyelv és irodalom, német népismeret, történelem
- Tanár, technika és tervezés
Szemerekiné Nagy Ágnes

Takáts Beáta
Osztályfőnök

Osztályfőnök- helyettes
7.a
102.
terem
- Tanár, matematika, fizika, fejlesztés

- Tanár, német nyelv és irodalom, német népismeret, történelem, hon- és népismeret, testnevelés
Gerelyné Kerecsényi Márta

Durayné Fliszár Nóra
Osztályfőnök

Osztályfőnök- helyettes
8.a
201.
terem
- Tanár, német nyelv és irodalom, német népismeret testnevelés
- Tanár, angol nyelv, természettudomány, biológia
Baginé Kenderesi Andrea - Tanár, angol nyelv
Bitter Niké - Tanár, német nyelv és irodalom, német népismeret
Danó Kata - Tanár, történelem, állampolgári ismeretek, német nyelv és irodalom
Dezsényi Annamária - Gyógypedagógus, fejlesztés
Fürlingerné Bereczki Judit - Tanár, matematika, fizika
Kidrowski Sabine - Tanár, német nyelv és irodalom
Kovácsné Koleszár Zsófia - Tanító, német nyelv és irodalom, német népismeret, testnevelés, vizuális kultúra, technika és tervezés
Szilágyi Orsolya - Tanító, német nyelv és irodalom, német népismeret
Fodor András Óraadó - Tanár, ének-zene
Lindwurmné Deák AnikóÓraadó - Tanár, digitális kultúra
Marosi BorbálaÓraadó - Tanár, biológia, kémia
Paur EleonóraÓraadó - Tanár, földrajz
Mikoss AnnaÓraadó - Tanár, digitális kultúra, könyvtár
WudiSuli | Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola

Elérhetőségeink

Titkárság: Ritterné Nagy Barbara
  • 2092 Budakeszi, Knáb János utca 60.
  • +36 20 327 5858
  • titkarsag@wudisuli.hu

Ügyintézés

Telefonos információ:
minden nap: 8.00-15.30

Titkársági fogadóóra a szülők részére:
hétfő: 8.00 – 17:00
kedd-csütörtök: 8.00-15.00
péntek: 8.00-13.00